VIP

Làm thế nào nó hoạt động?

1.Theo mặc định, thành viên thông thường là cấp độ Đồng.

2.Thành viên thông thường sẽ tự động được nâng cấp lên cấp VIP tiếp theo nếu tổng số tiền gửi được hoàn thành. Các yêu cầu đối với các loại tiền tệ khác nhau có thể khác nhau được hiển thị trong bảng dưới đây.

3.Sau khi hệ thống của chúng tôi cập nhật cấp độ VIP của bạn, bạn có thể được hưởng các lợi ích tương ứng dựa trên cấp độ VIP.

VND
CẤP VIP Tổng Tiền Gởi Lên VIP Lợi Ích
Rút tiền tối đa Giới hạn giao dịch mỗi ngày
Silver VN 860,000,000.00 VND 220,000,000.00 3
Gold VN 2,600,000,000.00 VND 250,000,000.00 3
Diamond VN 7,700,000,000.00 VND 300,000,000 3

Silver


Tiền Thưởng Thăng Cấp

VND 880,000.00


Lợi Ích

Tiền gửi tối thiểu : VND 100,000.00

Rút tiền tối thiểu : VND 200,000.00

Rút tiền tối đa

VND 200,000,000.00 VND 220,000,000.00


Thưởng Đặc Biệt

Thưởng thêm 1% cho mỗi lần gởi tiền, thưởng không giới hạn. Thưởng thêm 0.1% hoàn trả cho tất cả sản phẩm.

Gold


Tiền Thưởng Thăng Cấp

VND 1,680,000.00


Lợi Ích

Tiền gửi tối thiểu : VND 100,000.00

Rút tiền tối thiểu : VND 200,000.00

Rút tiền tối đa

VND 220,000,000.00 VND 250,000,000.00


Thưởng Đặc Biệt

Thưởng thêm 2% cho mỗi lần gởi tiền, thưởng không giới hạn. Thưởng thêm 0.2% hoàn trả cho tất cả sản phẩm.

Diamond


Tiền Thưởng Thăng Cấp

VND 3,680,000.00


Lợi Ích

Tiền gửi tối thiểu : VND 100,000.00

Rút tiền tối thiểu : VND 200,000.00

Rút tiền tối đa

VND 250,000,000 VND 300,000,000


Thưởng Đặc Biệt

Thưởng thêm 3% cho mỗi lần gởi tiền, thưởng không giới hạn. Thưởng thêm 0.3% hoàn trả cho tất cả sản phẩm.

Chat Trực Tuyến cskh247@
h3betvn.com
h3clubvietnam +639667005565 +639567368118 h3betcskh